Share this content on Facebook!
28 Aug 2013

KİRAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ  

      Kültürün yapıldığı en eski yer Anadolu?dur. Dünyada 1500 civarında çeşidi bulunmaktadır.Kirazlar meyveye 5-7 yıl sonra yatarlar. Tam verime ise 10-12 yaşında yatarlar. Ekonomik ömürleri 20-25 yıldır. Ülkemizde 10 milyon. Civarında kiraz ağacı bulunmaktadır. Türkiye?nin yıllık üretimi 200.000? 250.000 ton olup bu üretimin %10?u ihraç edilmektedir. Ülkemiz koşullarında verim ağaç başına 25-30 kg.dır Dünya sıralamasında ilk sıralara oynamaktayız.İlk yıllarda ara tarım olarak fiğ ve benzeri bitkiler yetiştirilebilir.  

         İKLİM: Kiraz ağaçları sıcak bir büyüme sezonu,kış mevsiminde belli bir süre dinlenme,yağmursuz bir çiçeklenme ve...28 Aug 2013
 


27 Aug 2013
Armut YetiştiriciliğiPDFYazdır
ARMUDUN KÜLTÜR TARİHİ

Yunanlı yazar Homer “Odisa” sında Allah' ın insanlara armağanı olan armudun Alcincus bahçelerinde yetimekte olduğu bildirmektedir ki buna göre Millattan bin yıl önce armudun Yunanistan' da yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Bundan 600 yıl sonra Theophrastus' un (milattan önce 370 – 286 ) armut yetiştiriciliği üzerinde vermiş olduğu bilgiler bugünkü bilgilerden pek geri sayılmaz. Theophrastus “ kültür armutları yabani armutlardan ayırmakta, armudun tohum, çelik ve aşı ile yetiştirilmesinden ve üretilmesinden sözetmekte ve tohumdan yetiştirilen armutların dejenere olduklarını bildirmektedir. Bunun yanında armudun en iyi hangi topraklarda...27 Aug 2013

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Giriş:Kayısı dünya üzerinde Asya’da İran, Afganistan ve Türkistan’da; Avrupa’da özellikle Akdeniz kıyılarında; Güney Amerika’da Arjantin ve Şili’de; Afrika ve Avustralya’da; ABD’de özellikle Kaliforniya’da geniş ölçüde yetiştirilmekte, ülkemizde ise Karadeniz Bölgesinin çok nemli doğu kısımları ile Doğu Anadolu’nun kışları şiddetli yüksek yaylaların dışında kalan hemen her ilde yetişmektedir.
Dünya sofralık kayısı ticaretinin %80’den fazlası turfanda olarak yapılmaktadır. Bu durumdan Akdeniz ülkeleri çok iyi yararlanmaktadır. İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Macaristan kayısı ihraç  eden ülkelerdir. Aynı iklim kuşağına sahip...27 Aug 2013

ŞEFTALİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Prunus persica L. )

1.GİRİŞ

Önceleri botanik adına (Prunus persica) bakılarak şeftalinin anavatanının İran yada Kafkasya olduğu sanılmaktaydı. Ancak zamanla yapılan araştırma çalışmaları, yabani şeftalinin İran’da asla bulunmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, anavatanının da Doğu Asya ve Çin olduğu belirlenmiştir (Orta Çin).

Şeftali, dünya üzerinde çok geniş yetişme alanına sahip bir meyve türüdür. Avrupa’nın İngiltere ve kuzey memleketleri (Finlandiya, Norveç, İsveç) dışında hemen her tarafında yetiştirilmektedir. Amerika’ya 16. yy.’ da İspanyol gemicileri tarafından götürülmüştür. Amerika'nın hem kuzey ve hem de güneyinde...27 Aug 2013

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

ERİK ;Erikler Asya - Avrupa kökenli türler, Japonya - Çin kökenli türler ve Kuzey Amerika türleri olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Asya ? Avrupa grubunda Giant, Presedent, İtalyan, Sugar, Stanley, Karagöynük, Köstendi, Diamond,Victoria ve Can erikleri ( Papaz, Can, Aynalı, Havran); Japonya ? Çin grubunda Climax, Santa Rosa, Beauty, Formosa; Kuzey Amerika grubunda Golden Beauty ve Robinson çeşitleri sayılabilir.

İKLİM İSTEKLERİ:Erik türlerinin iklim istekleri birbirinden farklıdır. Can erikleri ılıman, Avrupa erikleri kışı daha soğuk geçen soğuk ılıman, Japon erikleri ise kışı soğuk geçmeyen ılıman veya sıcak ılıman iklimlerde en uygun şekilde yetişirler. Birçok...27 Aug 2013

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ 

ERİK ;Erikler Asya - Avrupa kökenli türler, Japonya - Çin kökenli türler ve Kuzey Amerika türleri olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Asya ? Avrupa grubunda Giant, Presedent, İtalyan, Sugar, Stanley, Karagöynük, Köstendi, Diamond,Victoria ve Can erikleri ( Papaz, Can, Aynalı, Havran); Japonya ? Çin grubunda Climax, Santa Rosa, Beauty, Formosa; Kuzey Amerika grubunda Golden Beauty ve Robinson çeşitleri sayılabilir.

İKLİM İSTEKLERİ:Erik türlerinin iklim istekleri birbirinden farklıdır. Can erikleri ılıman, Avrupa erikleri kışı daha soğuk geçen soğuk ılıman, Japon erikleri ise kışı soğuk geçmeyen ılıman veya sıcak ılıman iklimlerde en uygun şekilde yetişirler. Birçok...27 Aug 2013
BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ
Badem Anadolu’nun en eski meyve türlerinden birisidir. Ancak ülkemizde bademe gerekli
önem verilmemekte, genellikle tarla kenarlarında sınır ağacı olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde
kapama badem bahçeleri (sadece badem ile kurulan bahçeler) yok denecek kadar az olup, mevcut
ağaçlarda da bakım işleri genellikle yapılmamaktadır.
Ülkemizin badem talebi yurt içinden karşılanamadığı için badem ithal edilmektedir.
Son zamanlarda dünya genelinde badem üretim alanı hızla artmaktadır. En fazla badem
üretimi yapan ülkeler ABD, İspanya, İran, Fas olarak sıralanmaktadır.
BİTKİSEL ÖZELLİKLER:
Bademler pomolojik olarak ikiye ayrılır:
1- Acı bademler
2- Tatlı bademler
Acı Bademler:...


26 Aug 2013
                                                         CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ülkemiz dünya üretiminde A.B.D.ve Çin’den sonra üçüncü sıradadır. Ülkemizde ağaç başına verim 33-37 kg arasında değişmektedir. Söz konusu verim daha çok yabani(aşısız) ağaçların verimidir. Aşılı ceviz fidanları ile bahçe tesis edildiğinde verimde aşısızlara göre %50-60 oranında artış sağlanır.

 Aşısız(yabani) cevizler 7-10 yaşlarında, aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlamaktadır.

 

 

YETİŞTİRİCİLİK ÖZELLİKLERİ:

 Ceviz ağacının en önemli özelliklerinden biride değişik toprak ve iklimlere uyum sağlamasıdır.

Ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli etken...25 Aug 2013